close
تبلیغات در اینترنت
اصطلاح فلسفی واقع گرایی در حقوق
loading...

بانک مقاله علمی

اصطلاح فلسفی واقع گرایی در حقوق اصطلاح «واقع‌گرایی» در فلسفه عام و فلسفه حقوق دارای معانی گوناگون و گاه متعارض است، ‌ دسته بندی فلسفه و منطق بازدید ها 34 فرمت فایل doc حجم فایل 308 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 199 فروشنده فایل کد کاربری 15 تمام فایل ها اصطلاح «واقع‌گرایی» در فلسفه عام و فلسفه حقوق دارای معانی گوناگون و گاه متعارض است، ‌چندانكه خواننده از معانی متعدد آن به شگفتی می‌آید. برای مثال، مكاتب حقوق طبیعی با تأكید بر حقوق از پیش موجود كه با ابزار عقل كشف می‌شود، در زمره مكاتب واقع‌گرا می‌آید…

اصطلاح فلسفی واقع گرایی در حقوق

لونو بازدید : 58 دوشنبه 10 آبان 1395 نظرات ()
اصطلاح «واقع‌گرایی» در فلسفه عام و فلسفه حقوق دارای معانی گوناگون و گاه متعارض است، ‌
دسته بندی فلسفه و منطق
بازدید ها 34
فرمت فایل doc
حجم فایل 308 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 199
اصطلاح فلسفی واقع گرایی در حقوق

فروشنده فایل

کد کاربری 15
کاربر

اصطلاح «واقع‌گرایی» در فلسفه عام و فلسفه حقوق دارای معانی گوناگون و گاه متعارض است، ‌چندانكه خواننده از معانی متعدد آن به شگفتی می‌آید. برای مثال، مكاتب حقوق طبیعی با تأكید بر حقوق از پیش موجود كه با ابزار عقل كشف می‌شود، در زمره مكاتب واقع‌گرا می‌آید و از سوی دیگر، با اعتقاد به آرمان عدالت كه راهنمایی حقوق را در دست دارد، مكتبی ایده‌آلیستی به شمار می‌رود. معنی واقع‌گرایی در مكتب «واقع‌گرایی آمریكایی» نیز تنها با معنی آن در زبان روزمره قرابت دارد و این مكتب را به اعتبار این كه قواعد حقوقی از پیش موجود را نفی می‌كند، می‌توان در گروه مكاتب نامگرا آورد. از سویی، باید دانست كه مكاتب فكری فلسفه حقوق، در واقع، امتداد مكاتب فلسفی است و به همین دلیل، تشتت و پراكندگی معانی «واقع‌گرایی» از فلسفه عام به فلسفه حقوق نیز كشیده شده است.

در این رساله هدف اعمال اصطلاح فلسفی واقع‌گرایی در زمینه فلسفه حقوق بوده است و تلاش شده تا معانی گوناگون آن تشریح و ابهامی كه از این رهگذر پدید می‌آید، زدوده شود.
به همین دلیل است كه این رساله به صورت مباحثی شگفت‌انگیز و و در عین حال جالب،
جلوه می‌كند.

رساله حاضر به چهار فصل تقسیم گردیده كه از آن میان سه بخش به معانی عمده و مشخص واقع‌گرایی در فلسفه حقوق اختصاص یافته است. فصل نخست و آغازین نیز به مباحث عمده فلسفه عام و فلسفه حقوق همچون هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی می‌پردازد كه دانستن آن برای درك مباحث پیچیده‌تر فصول اصلی لازم است.

فصل دوم به مسأله «كلیات» و اختلافات واقع‌گرایان و نامگرایان در دوران قرون وسطی و تأثیر آن بر فلسفه حقوق می‌پردازد. از دیدگاه واقع‌گرایان، كلیات دارای واقعیت عینی و مابازا خارجی در عالم واقع است، در حالی كه نامگرایان آن را جز نامهای ساخته ذهن كه فاقد هرگونه مابازا در عالم واقع است، ‌نمی‌دانند. نتیجه این اختلاف به طور عمده در مباحث راجع به حقوق طبیعی و اثبات‌گرایی حقوقی پدیدار می‌شود. به همین ترتیب، این بحث در مسایل مربوط به حقوق بشر نیز اهمیت فراوان دارد، چندانكه واقع‌گرایی در تأیید آرمان حقوق بشر نقش اساسی ایفا می‌كند.

در فصل سوم، دیدگاههای واقع‌گرایان و ضد واقع‌گرایان مورد بحث قرار گرفته است. فصل چهارم و آخر نیز به واقع‌گرایی در برابر «ایده‌آلیزم» می‌پردازد. باید دانست كه ایده‌آلیزم گاه در معنای «تصورگرایی» و گاهی دیگر در معنای «آرمان‌گرایی» به كار می‌رود. نامگرایی و
ضد واقع‌گرایی در فصلهای دوم و سوم، در حقیقت نوعی ایده‌آلیزم در معنای نخست است. در فصل پایانی نیز ایده‌آلیزم در معنای دوم مد نظر قرار گرفته است.

از ویژگیهای این رساله پرداختن به دیدگاههای نمایندگان هر یك از مكاتب فلسفی است. همچنین سعی شده تا با وفاداری به عنوان رساله، همه‌جا «واقع‌گرایی» هسته اصلی بحث باشد و چنانكه می‌بینیم این واژه در عناوین تمام فصلها تكرار گردیده است.

فهرست مطالب

چكیده1

دیباچه3

مقدمه5

فصل نخست) حقوق و واقعیت10

بخش نخست) حقوق و هستی‌شناسی10

گفتار نخست) هستی‌شناسی11

گفتار دوم) هستی‌شناسی حقوقی12

بخش دوم) حقوق و معرفت‌شناسی14

گفتار نخست) معرفت‌شناسی14

گفتار دوم) معرفت‌شناسی حقوقی20

بخش سوم)‌حقوق و واقع‌گرایی27

گفتار نخست) واقع‌گرایی28

گفتار دوم) واقع‌گرایی حقوقی34

فصل دوم) از واقع‌گرایی تا نامگرایی38

بخش نخست) واقع‌گرایان و نامگرایان39

گفتار نخست‌) دیدگاهها و ثمره نزاع40

مبحث نخست) دیدگاههای دو گروه40

مبحث دوم) ثمره نزاع42

گفتار دوم) فلاسفه واقع‌گرا و نامگرا46

مبحث نخست) سقراط، افلاطون و ارسطو47

مبحث دوم) جان دانز اسكاتوس و ویلیام اوكامی51

مبحث سوم) توماس هابز و دیوید هیوم53

مبحث ششم) هانس وایهینگر59

بخش دوم) مفهوم‌گرایی و نقد دیدگاهها61

گفتار نخست) مفاهیم حقوقی: بازگشت به بحث واقع‌گرایی و نامگرایی62

مبحث نخست) نقد واقع‌گرایان65

مبحث دوم) نقد نامگرایان69

گفتار دوم) فواید و محدودیتهای مفاهیم حقوقی72

مبحث نخست) فواید مفاهیم حقوقی72

مبحث دوم) محدودیتهای مفاهیم حقوقی73

مبحث نخست) دیدگاههای مكتب مفهوم‌گرا75

مبحث دوم) تلاشهای هوفلد75

مبحث سوم) جایگاه فعلی و نقد مكتب مفهوم‌گرا77

بخش سوم) حقوق آمریكا، اسكاندیناوی و ایران78

گفتار نخست) حقوق آمریكا78

مبحث نخست) فلسفه حقوق79

مبحث دوم) رویه قضایی87

گفتار دوم) حقوق كشورهای اسكاندیناوی90

مبحث نخست) واقعیت و مفاهیم حقوق92

مبحث دوم) ارزش‌شناسی مكتب واقع‌گرایی اسكاندیناوی97

گفتار سوم) حقوق ایران103

مبحث نخست) واقع‌گرایی103

مبحث دوم) نامگرایی108

فصل سوم) از واقع‌گرایی تا ضد واقع‌گرایی110

بخش نخست) واقع‌گرایان و ضد واقع‌گرایان112

گفتار نخست) دیدگاههای دو گروه112

مبحث نخست) در فلسفه علوم114

مبحث دوم) در فلسفه اخلاق119

مبحث سوم) در فلسفه حقوق121

گفتار دوم) ثمره نزاع و نقد دیدگاهها125

گفتار سوم) فلاسفه واقع‌گرا129

مبحث نخست) مایكل مور129

مبحث سوم) رونالد دوركین:137

بخش دوم) ‌واقع‌گرایی و ضد واقع‌گرایی: فلسفه كانت139

گفتار نخست) دیدگاههای كانت140

گفتار دوم) ثمره دیدگاه كانت143

گفتار سوم)‌ كانت و انقلاب در معرفت‌شناسی144

گفتار چهارم) موافقان و مخالفان دیدگاههای كانت146

بخش سوم) اصول فقه اسلام147

گفتار نخست) حسن و قبح ذاتی148

گفتار دوم) تخطئه و تصویب150

بخش چهارم) واقع‌گرایی، ضد واقع‌گرایی و نامگرایی152

گفتار نخست) واقع‌گرایی152

گفتار دوم) نامگرایی154

گفتار سوم) ضد واقع‌گرایی154

فصل چهارم ) از واقع‌گرایی تا آرمان‌گرایی156

بخش نخست )‌ سابقه تقسیم‌بندی و معانی ایده‌آلیزم حقوقی157

گفتار نخست ) سابقه تقسیم‌بندی158

گفتار دوم ) معانی ایده‌آلیزم حقوقی161

بخش دوم ) ریشه‌های فلسفی بحث164

گفتار نخست ) در فلسفه عمومی164

گفتار دوم ) در فلسفه حقوق167

بخش سوم ) مكاتب واقع‌گرا و ارزشگرا169

گفتار نخست) مكاتب واقعگرا170

گفتار دوم) مكاتب ارزشگرا176

- حقوق طبیعی نومدرسی179

- فلسفه حقوقی لئون دوگی180

- مكاتب دیگر180

نتیجه‌گیری:181

منابعفایل فلش فارسی


لینک منبع و پست :اصطلاح فلسفی واقع گرایی در حقوق
http://lono.rozblog.com/post/670/-%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%B9-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-.html

اصطلاح فلسفی واقع گرایی در حقوق - فروشگاه ساز رایگان ... bukkake07.sellu.org/product-60362-اصطلاح-فلسفي-واقع-گرايي-در-ح... ذخیره شده اصطلاح «واقع‌گرایی» در فلسفه عام و فلسفه حقوق دارای معانی گوناگون و گاه متعارض است، ‌ اصطلاح فلسفی واقع گرایی در حقوق - فروشگاه ساز رایگان فایل sellu.ir/product-60362-اصطلاح-فلسفي-واقع-گرايي-در-حقوق.aspx ذخیره شده اصطلاح «واقع‌گرایی» در فلسفه عام و فلسفه حقوق دارای معانی گوناگون و گاه متعارض است، ‌ اصطلاح فلسفي واقع گرايي در حقوق + doc shilla95.rozblog.com/.../اصطلاح-فلسفی-واقع-گرایی-در-حقوق--doc.ht... ذخیره شده ۲۴ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - اصطلاح فلسفي واقع گرايي در حقوق + doc 1 . اصطلاح فلسفی واقع گرایی در حقوق - فروشگاه ساز رایگان فایل - سل یو اصطلاح «واقع‌گرایی» در ... بررسی اصطلاح فلسفی واقع گرایی در حقوق - ایران دانش irandaneshyar.blogsky.com/1395/05/31/post-321/ ذخیره شده اصطلاح «واقع‌گرایی» در فلسفه عام و فلسفه حقوق دارای معانی گوناگون و گاه متعارض است، ‌چندانکه خواننده از معانی متعدد آن به شگفتی می‌آید. برای مثال، مکاتب حقوق ... اصطلاح فلسفی واقع گرایی در حقوق - پروژه ها - کتاب www.takbook.com/best/اصطلاح-فلسفی-واقع-گرایی-در-حقوق/ ذخیره شده ۴ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - اصطلاح فلسفی واقع گرایی در حقوق عنوان پایان نامه: اصطلاح فلسفی واقع گرایی در حقوقفرمت فایل: word تعداد صفحات: ۱۹۹ شرح مخ. اصطلاح فلسفی واقع گرایی در حقوق - کمک درسی 31sh95.pishroblog.ir/Post/7042 ذخیره شده ۳۱ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. - اصطلاح فلسفی واقع گرایی در حقوق. محقق گرامی ، شما برای دانلود فایل اصطلاح فلسفی واقع گرایی در حقوق به این صفحه هدایت شده اید. برای دانلود ... پایان نامه اصل واقع گرایی در فلسفه – فایل پولی رو با قیمت ... arzon-file.ir › فروش ذخیره شده ۲۷ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - چکیده اصطلاح «واقع‌گرایی» در فلسفه عام و فلسفه حقوق دارای معانی گوناگون و گاه متعارض است، ‌چندانکه خواننده از معانی متعدد آن به شگفتی می‌آید. پایان نامه اصل واقع گرایی در فلسفه – پایگاه ثبت مشاغل ... ads.servicebartar.ir › تبادل پست ذخیره شده ۱۶ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - چکیده. اصطلاح «واقع‌گرایی» در فلسفه عام و فلسفه حقوق دارای معانی گوناگون و گاه متعارض است، ‌چندانکه خواننده از معانی متعدد آن به شگفتی می‌آید. حقوق و واقع گرایی www.hawzah.net/fa/Seminar/View/84879/حقوق-و-واقع-گرایی ذخیره شده مشابه اصطلاح «واقع گرایی» در فلسفه عام و فلسفه حقوق دارای معانی گوناگون و گاه متعارض است، چندان که خواننده از معانی متعدد آن به شگفتی می آید. برای مثال، مکاتب حقوق ... اصطلاح فلسفی واقع گرایی در حقوق + doc karghahdaneshju.avablog.ir/.../اصطلاح+فلسفی+واقع+گرایی+در+حقوق... ذخیره شده ۱۹ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - اصطلاح فلسفی واقع گرایی در حقوق + doc - اصطلاح فلسفی ، واقع گرایی ، حقوق ، واقعیت ، هستی شناسی ، معرفت شناسی ، نامگرایی ، نزاع ، واقع ... اصطلاح فلسفی واقع گرایی در حقوق + doc namayesh.nedablog.ir/vote1419-4.php ذخیره شده ۲۲ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - خوشحالم همه چیز در راه والاترین خیر وصلاح من پیش میرود. عنوان اصلی محصول : اصطلاح فلسفی واقع گرایی در حقوق. سلام بر پژوهشگر گرامی ، شما ... پروژه اعمال اصطلاح فلسفي واقع گرايي - مقالات دانشگاهی article.university › پروژه › حقوقی و قضائی ذخیره شده اصطلاح «واقع‌گرایی» در فلسفه عام و فلسفه حقوق دارای معانی گوناگون و گاه متعارض است، ‌چندانکه خواننده از معانی متعدد آن به شگفتی می‌آید. برای مثال، مکاتب حقوق ... فلسفه اخلاق - انواع واقع گرایی (1) appliedethics.blogfa.com/post-37.aspx ذخیره شده مشابه گرچه بی تردید، مهجور افتادن اصطلاحات مختوم به "ism" در فلسفه، مطلوب است، اما برخی ... واقع گرایی در هنر و ادبیات با واقع گرایی در اخلاق، حقوق و سیاست، فرق دارد؛ و ... دانلود پایان نامه اصل واقع گرایی در فلسفه | مرجع دانلود پایان ... www.payanname.net/دانلود-پایان-نامه-اصل-واقع-گرایی-در-فلس/ ذخیره شده اصطلاح «واقع‌گرايي» در فلسفه عام و فلسفه حقوق داراي معاني گوناگون و گاه متعارض است، ‌چندانكه خواننده از معاني متعدد آن به شگفتي مي‌آيد. براي مثال، مكاتب حقوق ... اصطلاح فلسفی واقع گرایی در حقوق - بهترین های روز ایران www.bestofday.ir/shop/text/201609122313053659 ذخیره شده ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ ه‍.ش. - اصطلاح فلسفی واقع گرایی در حقوق. اصطلاح واقع گرایی در فلسفه عام و فلسفه حقوق دارای معانی گوناگون و گاه متعارض است، چندانكه خواننده از معانی ... اعمال اصطلاح فلسفی واقع گرایی در زمینه فلسفه حقوق - ... wikiproje.ir/اعمال-اصطلاح-فلسفي-واقع-گرايي-در-زمينه/ ذخیره شده اعمال اصطلاح فلسفي واقع گرايي در زمينه فلسفه حقوق. اصطلاح فلسفی واقع گرایی در حقوق - فروشگاه اینترنتی ... zepostore.ir/اصطلاح-فلسفی-واقع-گرایی-در-حقوق/ ذخیره شده ۲۸ مهر ۱۳۹۵ ه‍.ش. - اصطلاح «واقع‌گرایی» در فلسفه عام و فلسفه حقوق دارای معانی گوناگون و گاه متعارض است، ‌چندانکه خواننده از معانی متعدد آن به شگفتی می‌آید. تحقیق - اعمال اصطلاح فلسفی واقع گرایی در زمینه فلسفه حقوق parsindoc.blogfa.com/post/806 ذخیره شده تحقیق - اعمال اصطلاح فلسفی واقع گرایی در زمینه فلسفه حقوق - پایان نامه اصل واقع گرایی در فلسفه اصطلاح «واقع‌گرایی» در ... www.hammihan.com/post/11219818 ذخیره شده پایان نامه اصل واقع گرایی در فلسفه اصطلاح «واقع‌گرایی» در فلسفه عام و فلسفه حقوق دارای معانی گوناگون و گاه متعارض است، ‌چندانکه خواننده از معانی متعدد آن به ... بررسی نظریه واقع گرایی حقوقی - نشرحقوقی عدلیه - پایگاه ... adlpub.com/بررسی-نظریه-واقع-گرایی-حقوقی/ ذخیره شده ۱۷ دی ۱۳۹۴ ه‍.ش. - واقع‌گرایی در مباحث مربوط به نظریه حقوقی و فلسفه حقوق از معانی متفاوت ..... اگرچه این تعاریف عمل گرایانه از صدق که از کاربرد سنتی این اصطلاح ...
ارسال نظر برای این مطلب

نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
کد امنیتیرفرش کد امنیتی
تبلیغات
Rozblog.com رز بلاگ - متفاوت ترين سرويس سایت ساز
درباره ما
,بانک مقاله علمی,بانک مقاله علمی پژوهشی,بانک مقالات علمی,بانک مقالات علمی ایران,بانک مقالات علمی فارسی,بانک مقالات علمی پژوهشی,بانک مقالات علمی کشور,بانک مقالات علمی مدیریت,بانک مقالات علمی پژوهشی ایران,بانک مقالات علمی روانشناسی,بانک مقالات علمی و پژوهشی,بانک مقالات علمی پژوهشی مدیریت,بانک مقالات علمی Isi,بانک مقالات علمی جهاد دانشگاهی,بانک مقالات علمی Sid,بانک مقالات علمی انگلیسی,پایگاه مقالات علمی ایران,پایگاه مقالات علمی پژوهشی,پایگاه مقالات علمی پژوهشی مدیریت,پایگاه مقالات علمی ایران داک,بانک اطلاعات مقالات علمی ایران,بانک مقالات علمی به زبان فارسی,پایگاه مقالات علمی فارسی,پایگاه دانلود مقالات علمی فارسی,پایگاه مقالات علمی و پژوهشی,پایگاه مقالات علمی کشور,بانک مقالات علمی مدیریت بازرگانی,پایگاه مقالات علمی مدیریت,پایگاه مقالات علمی مدیریت منابع انسانی,پایگاه مقالات علمی مدیریت دولتی,پایگاه مقالات علمی مدیریت بازرگانی,پایگاه مقالات علمی مدیریت صنعتی,پایگاه مقالات علمی مدیریت بازاریابی,بانك مقالات علمي مديريت,پايگاه مقالات علمي مديريت,پایگاه مقالات علمی روانشناسی
اطلاعات کاربری
نام کاربری :
رمز عبور :
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
  آمار سایت
 • کل مطالب : 399
 • کل نظرات : 0
 • افراد آنلاین : 1
 • تعداد اعضا : 0
 • آی پی امروز : 9
 • آی پی دیروز : 15
 • بازدید امروز : 82
 • باردید دیروز : 85
 • گوگل امروز : 1
 • گوگل دیروز : 1
 • بازدید هفته : 82
 • بازدید ماه : 554
 • بازدید سال : 554
 • بازدید کلی : 189,117
 • کدهای اختصاصی